Τα παπούτσια του καλοκαιριού

 Τα παπούτσια του καλοκαιριού. Πολλά έχουν γραφτεί, ειπωθεί, άλλα γίνονται τεράστια τάση, και άλλα έχουν την τάση να τα υπερλατρεύουν ή να τα μισούν.  Θέλω να συμφωνήσουμε, κάποια πράγματα πριν συνεχί…