Μάχη Μητροπούλου

Σήμερα, θα σας συστήσουμε λίγο καλύτερα τη Μάχη Μητροπούλου Έχει υπάρξει φορά που να θες να αποθανατήσεις κάτι και να μην έχεις τη φωτογραφική σου μαζί? Όχι μία μόνο, πολλές φόρες! Δεν μπορώ να ξεχωρί…