Στιγματισμένες ημερομηνίες

Μια στιγμή είναι αρκετή για να αλλάζουν όλα. Μια στιγμή κι ότι θεωρούσες δεδομένο σε δευτερόλεπτα γίνεται παρελθόν. Στιγματισμένες ημερομηνίες που θάνατο και δάκρυα μυρίζουν. Παρελθόν, παρόν και μέλλο…